O nás

Mateřská škola má sedm tříd. Všechny jsou využívány pro celodenní péči o děti ve věku od tří do šesti let. Cíle MŠ vycházejí z obecných ustanovení daných Vyhláškou č.14/2004 o předškolním vzdělávání.

Uspořádání každého dne vychází z denní situace ve třídě, tedy podle momentálních potřeb dětí. MŠ představuje jednu z možností, jak doplnit rodinnou výchovu a pomoci zajistit dítěti od útlého věku prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení. Toto vzdělávání tvoří základ, nakterý bezprostředně navazuje povinné vzdělávání.

Škola je v provozu denně od pondělí do pátku od 6:00 do 16:30 hodin.

Zřizovatelem školy je Statutární město České Budějovice. Škola je zřízena jako příspěvková organizace. Součástí školy je školní jídelna.