Zaměření

 • příprava Taneční aerobic –  pro děvčata a chlapce (vede odborná lektorka)
 • tělesná výchova – kroužek pro chlapce a děvčata (vede učitelka MŠ)
 • kroužek fotbalu – pro chlapce – (vede učitelka MŠ)
 • relaxační cvičení - (vede lektorka )
 • pravidelné cvičení s lektorkou ve středisku Holiday fitness
 • výtvarná výchova – kroužek pro mladší i starší děti (vede učitelka MŠ)
 • kroužek šikovných rukou (vede učitelka MŠ)
 • logopedická prevence – pro vybrané , hlavně starší děti (vede učitelka MŠ)
 • seznamování s hrou na flétnu – pro mladší děti (vede učitelka MŠ )
 • dramatický kroužek – pro vybrané děti (vede učitelka MŠ)
 • seznamování s anglickým jazykem – pro starší děti (vede odborný lektor)
 • pěvecký kroužek – pro vybrané děti ( vede učitelka MŠ)
 • cyklistický kroužek - (vede učitelka MŠ)
 • práce na interaktivní tabuli
 • basketball (vede odborný lektor)