Projekty

“ Naše zahrada v novém kabátku "

 Zahrada mateřské školy byla založená před 46 lety jednostrannou výsadbou stromů. Tento strohý ráz jsme se v rámci projektů „Jedlá zahrada“ a „Stezka pro poznávání živočichů“ snažili změnit tak, aby zahrada odpovídala potřebám školy, požadavkům návštěvníků, byl využit její potenciál při enviromentální výchově a osvětě a její celkové revitalizaci.

  Díky doplnění o keře, trvalky a ovocné stromy došlo k proměně školní zahrady v zahradu s přírodními prvky. Na zahradě dochází také ke zvýšení biodiverzity vytvořením suchého biotopu. Dále se zlepšily podmínky pro podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v důsledku možnosti pozorování hmyzu, drobných živočichů, péče o rostliny, kompostování bioodpadu a také využití dešťové vody pomocí okapových svodů. Nedílnou součástí revitalizace je také osvěta veřejnosti o přínosu přírodních zahrad a významu veřejné zeleně. Cílem projektů bylo také umožnit dětem pozorovat a poznávat přírodu, její zákonitosti, rozvoj a cyklus v jejím přirozeném tempu.

Proměna byla realizována ve dvou etapách. První etapu s názvem „Jedlá zahrada“ financoval Magistrát města České Budějovice. Druhá etapa „Stezka pro poznávání živočichů“ byla finančně zaštítěna Jihočeským krajem a Lesy České republiky doplnily svou finanční pomocí oba projekty. Projekty se uskutečnily v období od března do prosince 2016 pod odborným dohledem Ing. Moniky Pýchové, která má dlouholeté zkušenosti s návrhy a realizací přírodních zahrad. Oba projekty se vzájemně prolínaly a díky tomu vznikl ucelený koncept nové podoby zahrady.

„Jedlá zahrada“ byla zaměřená na vnitroblok uprostřed pozemku. Na tuto plochu jsme vysázeli ovocné keře (angrešt, josta, rybíz, kamčatská borůvka), stromy, vinnou révu, levanduli, pažitku, vytvořili jsme vyvýšené záhony a bylinkovou terasu. Děti si na jaře  do těchto záhonů zasejí semínka zeleniny nebo sazenice květin a budou mít možnost pozorovat změny v průběhu vegetačního období, díky čemuž získají i zkušenosti s pěstováním rostlin. Vyzkouší si údržbu záhonů, na podzim jejich zazimování, mulčování ovocných stromů, keřů a bobulovin.

„Stezka pro poznávání živočichů“ je situována na jižní straně pozemku zahrady kolem plotu a také u budovy, kde jsme vytvořili hmatový chodníček s několika přihrádkami, kam děti sbírají různé přírodniny (šišky, kaštany, kamínky, větvičky, písek, žaludy apod.). Na začátku stezky podél plotu se nachází informační tabule, na které jsou zmíněna pravidla přírodních zahrad a vysvětlen význam vytvořených prvků pro živočichy i pro EVVO. V rámci stezky byly vytvořeny tyto poznávací a pozorovací prvky:

• Zvonkohra z našich stromů, která umožňuje poznávat rozdílný zvuk, ale i barvu dřeva. Zároveň je u každého stromu v zahradě vytvořen popisek s názvem a významem stromu pro hnízdění ptáků, rozmnožování motýlů, zimování hmyzu atd.

• Hranice dřeva s okýnkem pro bezpečné zázemí přezimování řady živočichů a hmyzu.

• Ptáčník jako podpora hnízdění pěnkavovitých a drobného ptactva.

• Hmyzí hotel se zelenou střechou, který vytváří skrýše pro prospěšný hmyz (opylovače) během léta i při přezimování.

• Broukoviště v podobě zapuštěných nebo na zemi ležících kmenů a větších větví, které slouží jako útočiště pro brouky. Usnadňuje setkání s jinak skrytě žijícími obyvateli mrtvého dřeva.

• Kamenná zídka, tvořená z kamenů naskládaných na sebe, poskytuje útočiště pro ještěrky, slepýše, střevlíky.

• Pozorovatelny koruny stromů vytvořené pomocí stojanů s otáčecím kruhem pokrytým reflexní fólií.

• Podzemní pozorovatelna pro poznávání podzemního života – žížaly, kořeny, larvy, podzemní cestičky aj.

• Venkovní učebna s mobiliářem, kde se děti budou seznamovat s přírodou v přírodě.

K tomuto účelu jsou využívány tématické pracovní listy, vytvořené učitelkami mateřské školy.

Tento ucelený koncept užitkové a pokusné zahrady rozvíjí u dětí environmentální vzdělání, výchovu a osvětu, mají zde prostor k nasbírání nových zkušeností a díky zážitkovému vzdělávání si nově nabyté vědomosti snáze zapamatují. Zároveň jsme vytvořili zahradu přátelskou pro živočichy, hmyz a rozmanité rostliny rostoucí v naší krajině.

 • Hmyzí hotel
  Hmyzí hotel
 • Hranice dřeva
  Hranice dřeva
 • Pozorovatelny korun stromů
  Pozorovatelny korun stromů
 • Zvonkohra
  Zvonkohra
 • Venkovní učebna
  Venkovní učebna