Psychohygiena

  • je zachována vhodná skladba jídelníčku
  • pitný režim – dostatek tekutin během celého dne 
  • je respektována potřeba spánku i aktivity
  • jsou respektovány individuální potřeby dětí