Řád školy

Termín  a způsob ověřování individuálního vzděláván u dětí předškolního věku:
MŠ stanovila termín ověřování individuálního vzdělávání na 5.12.2019, které proběhne na 5.třídě MŠ.