Stravování

Vyřizování dotazů rodičů  ke stravnému na tel. čísle kanceláře ŠJ : 387330992
nebo čísle MŠ :  387331523 vyřizuje Bc.Zuzana Rýparová v těchto dnech a hodinách:

STŘEDA - SUDÝ TÝDEN: 12:15 - 13:15

                   LICHÝ TÝDEN: 15:00 - 16:00
 

Dotazy k úplatě-školnému:

STŘEDA - SUDÝ TÝDEN: 12:15 - 13:15

                  LICHÝ TÝDEN: 15:00 - 16:00