Výchova

MŠ představuje jednu z možností, jak doplnit rodinnou výchovu a pomoci zajistit dítěti od útlého věku prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení.

Toto vzdělávání tvoří základ, na který může bezprostředně navazovat povinné vzdělávání.

Věkové složení tříd: třídy smíšené a třídy určené dětem které navštěvují MŠ poslední rok před vstupem do ZŠ („předškoláci“).