Akce

 • kulturní , sportovní , školní a divadelní představení v MŠ , Malé divadlo, ART IGY, KS Vltava , DK Metropol
 • návštěvy hudebních pořadů v MKD
 • návštěvy vánočních a velikonočních výstav v Jč muzeu a DK Metropol
 • účast na sportovních soutěžích –  školní sportovní hry (7 tříd), Běh pro zdraví
 • uspořádání karnevalu pro děti v MŠ
 • zajištění branných a poznávacích vycházek a výletů
 • zorganizování školního výletu spojeného s návštěvou divadla
 • zdobení vánočních stromků v době adventu na " vánočních trzích" - výstaviště
 • zdobení vánočních stromků na nádvoří Českobudějovické radnice v době adventu
 • organizace Dne dětí ve všech třídách
 • akce „Rozloučení před prázdninami“ - Zahradní slavnost
 • vydávání školního časopisu pro rodiče „Čéčováček“
 • Vánoční a jarní besídka
 • pravidelné besedy s Policií s praktickými ukázkami pro všechny děti
 • pravidelná účast na akci Evropský den bez aut
 • návštěva HZS České Budějovice
 • zajištění vystoupení na Vítání občánků na Magistrátu