Akce

 • kulturní , sportovní , školní a divadelní představení v MŠ
 • návštěvy hudebních pořadů v hudební škole Yamaha
 • návštěvy vánočních a velikonočních výstav v Jč muzeu
 • účast na sportovních soutěžích –  školní sportovní hry (6 tříd), Běh pro zdraví atd.
 • karneval pro děti v MŠ
 • poznávací vycházky a výletů
 • školní výlet
 • zdobení vánočních stromků na nádvoří Českobudějovické radnice v době adventu
 • organizace Dne dětí v prostorách MŠ
 • akce „Rozloučení před prázdninami“ - Zahradní slavnost
 • vydávání školního časopisu pro rodiče „Čéčováček“
 • Vánoční dílničky
 •  besedy s Policií s praktickými ukázkami pro všechny děti
 • účast na akci Evropský den bez aut
 • návštěva HZS České Budějovice
 • pravidelná vystoupení dětí na Vítání občánků na Magistrátu a v pečovatelském domě Nerudova