Záměry

Formy vzdělávání :

Vzdělávání je uspořádáno do jednotlivých bloků – témat a podtémat na třídách jsou vytvořeny třídní programy. Denně probíhají individuální skupinové frontální a řízené aktivity.

Od minulého školního roku probíhá vzdělávání dětí také prostřednictvím interaktivní tabule. Paní učitelky pracují pravidelně se všemi dětmi i touto novou formou. Pro děti nabízí spoustu možností při rozšiřování znalostí dětí ve všech vzdělávacích cílech.. Stali jsme se prezentační školou  pro MŠ jihočeského kraje, které se s prací seznamují, nebo jí neznají - viz. fotogalerie.

Toto vše je základem pro nabídku nadstandardních aktivit, které navazují na cíle ŠVP a doplňují celodenní činnost.